ردکردن این

لیست قیمت لوله مانیسمان وارداتی چینی

.wtbpTableWrapper{visibility: hidden;}
نامردهقیمت
لوله مانیسمان 1 1/2 اینچ رده 20 ( سبک ) وارداتی چینیرده 20 ( سبک )۱۱,۰۰۰,۰۰۰ 
لوله مانیسمان 1 1/2 اینچ رده 40 وارداتی چینیرده 40۲۵,۰۰۰,۰۰۰ 
لوله مانیسمان 1 1/4 اینچ رده 20 ( سبک ) وارداتی چینیرده 20 ( سبک )۱۰,۰۰۰,۰۰۰ 
لوله مانیسمان 1 1/4 اینچ رده 40 وارداتی چینیرده 40۲۳,۰۰۰,۰۰۰ 
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 20 ( سبک ) وارداتی چینیرده 20 ( سبک )۸,۶۵۰,۰۰۰ 
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 وارداتی چینیرده 40۱۵,۵۰۰,۰۰۰ 
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 20 ( سبک ) وارداتی چینیرده 20 ( سبک )۳,۸۰۰,۰۰۰ 
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40 وارداتی چینیرده 40۷,۰۰۰,۰۰۰ 
لوله مانیسمان 10 اینچ رده 20 ( سبک ) وارداتی چینیرده 20 ( سبک )۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ 
لوله مانیسمان 10 اینچ رده 40 وارداتی چینیرده 40۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ 
لوله مانیسمان 12 اینچ رده 20 ( سبک ) وارداتی چینیرده 20 ( سبک )۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ 
لوله مانیسمان 12 اینچ رده 40 وارداتی چینیرده 40۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ 
لوله مانیسمان 14 اینچ رده 40 وارداتی چینیرده 40۷۵۰,۰۰۰ 
لوله مانیسمان 16 اینچ رده 40 وارداتی چینیرده 40۷۵۰,۰۰۰ 
لوله مانیسمان 18 اینچ رده 40 وارداتی چینیرده 40۷۵۰,۰۰۰ 
لوله مانیسمان 2 1/2 اینچ رده 20 ( سبک ) وارداتی چینیرده 20 ( سبک )۲۱,۴۰۰,۰۰۰ 
لوله مانیسمان 2 1/2 اینچ رده 40 وارداتی چینیرده 40۴۳,۰۰۰,۰۰۰ 
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 20 ( سبک ) وارداتی چینیرده 20 ( سبک )۱۵,۰۰۰,۰۰۰ 
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 وارداتی چینیرده 40۳۰,۰۰۰,۰۰۰ 
لوله مانیسمان 20 اینچ رده 40 وارداتی چینیرده 40۱ 
لوله مانیسمان 22 اینچ رده 40 وارداتی چینیرده 40۱ 
لوله مانیسمان 24 اینچ رده 40 وارداتی چینیرده 40۱ 
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 20 ( سبک ) وارداتی چینیرده 20 ( سبک )۲۵,۶۰۰,۰۰۰ 
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 وارداتی چینیرده 40۵۳,۰۰۰,۰۰۰ 
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 20 ( سبک ) وارداتی چینیرده 20 ( سبک )۴,۲۰۰,۰۰۰ 
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 40 وارداتی چینیرده 40۸,۰۰۰,۰۰۰ 
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 20 ( سبک ) وارداتی چینیرده 20 ( سبک )۳۶,۹۰۰,۰۰۰ 
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40 وارداتی چینیرده 40۷۳,۰۰۰,۰۰۰ 
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 20 ( سبک ) وارداتی چینیرده 20 ( سبک )۴۸,۹۰۰,۰۰۰ 
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 40 وارداتی چینیرده 40۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 
لوله مانیسمان 6 اینچ رده 20 ( سبک ) وارداتی چینیرده 20 ( سبک )۶۰,۹۰۰,۰۰۰ 
لوله مانیسمان 6 اینچ رده 40 وارداتی چینیرده 40۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ 
لوله مانیسمان 8 اینچ رده 20 ( سبک ) وارداتی چینیرده 20 ( سبک )۹۱,۰۰۰,۰۰۰ 
لوله مانیسمان 8 اینچ رده 40 وارداتی چینیرده 40۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ 
لوله مانیسمان بدون درز 1 1/2 اینچ رده 80 چینیرده 80۱۷,۵۰۰,۰۰۰ 
لوله مانیسمان بدون درز 1 1/4 اینچ رده 80 چینیرده 80۱۵,۵۰۰,۰۰۰ 
لوله مانیسمان بدون درز 1 اینچ رده 80 چینیرده 80۱۱,۰۰۰,۰۰۰ 
لوله مانیسمان بدون درز 1/2 اینچ رده 80 چینیرده 80۷,۱۵۰,۰۰۰ 
لوله مانیسمان بدون درز 10 اینچ رده 80 چینیرده 80۱ 
لوله مانیسمان بدون درز 12 اینچ رده 80 چینیرده 80۱ 
لوله مانیسمان بدون درز 14 اینچ رده 80 چینیرده 80۱ 
لوله مانیسمان بدون درز 16 اینچ رده 80 چینیرده 80۱ 
لوله مانیسمان بدون درز 18 اینچ رده 80 چینیرده 80۱ 
لوله مانیسمان بدون درز 2 1/2 اینچ رده 80 چینیرده 80۳۳,۰۰۰,۰۰۰ 
لوله مانیسمان بدون درز 2 اینچ رده 80 چینیرده 80۲۵,۰۰۰,۰۰۰ 
لوله مانیسمان بدون درز 20 اینچ رده 80 چینیرده 80۱ 
لوله مانیسمان بدون درز 22 اینچ رده 80 چینیرده 80۱ 
لوله مانیسمان بدون درز 24 اینچ رده 80 چینیرده 80۱ 
لوله مانیسمان بدون درز 3 اینچ رده 80 چینیرده 80۴۵,۰۰۰,۰۰۰ 
لوله مانیسمان بدون درز 3/4 اینچ رده 80 چینیرده 80۷,۲۰۰,۰۰۰ 
لوله مانیسمان بدون درز 4 اینچ رده 80 چینیرده 80۶۵,۰۰۰,۰۰۰ 
لوله مانیسمان بدون درز 5 اینچ رده 80 چینیرده 80۹۴,۰۰۰,۰۰۰ 
لوله مانیسمان بدون درز 6 اینچ رده 80 چینیرده 80۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ 
لوله مانیسمان بدون درز 8 اینچ رده 80 چینیرده 80۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ 
.woobewoo-table-loader{color:#43a047 !important;}

لوله وارداتی چین

تفاوت لوله مانیسمان چینی با لوله مانیسمان اهواز و کاوه دقیق

  • لوله مانیسمان اهواز و کاوه دقیق فقط رده ۴۰ در بازار موجود است ولی در لوله مانیسمان چین همه سایز ها در همه رده ها در بازار موجود است. برای مثال لوله مانیسمان اهواز سایز ۶ اینچ به بالا موجود ندارد.
  • لوله مانیسمان چینی به دلیل داشتن لایه لاکی دیرتر زنگ می خورد ولی لوله مانیسمان اهواز یا کاوه این لایه را ندارد و امکان زنگ خوردگی اش زودتر می باشد.
  • لوله بدون درز سایز بالا فقط چینی می باشد.
  • معمولا لوله مانیسمان اهواز دارای گوشت یک نواخت نمی باشد و سنگین تر می باشد ولی لوله مانیسمان چینی دارای گوشت یکنواخت می باشد.

بر روی سطوح لوله‌ مانیسمان از یک لایه پوشش لاکی استفاده می‌شود که در صورت نیاز به گالوانیزه کردن، استفاده از عملیات سند بلاست روی سطوح ضروری می‌شود.

از انواع لوله مانیسمان رایج در بازار می توان به لوله مانیسمان رده ۴۰، مانسمان رده ۲۰، لوله مانیسمان رده ۸۰، لوله آتشخوار اشاره کرد.

از لوله مانیسمان در صنایع نفت و گاز و همچنین در ساختمان‌های بلند مرتبه و تجهیزات ایمنی مانند خطوط آتشنشانی استفاده می‌شود.

  • توجه داشته باشید مجموعه فولاد جهان مهر نماینده فروش لوله مانیسمان اهواز و دقیق کاوه ایرانیان و وارد کننده مستقیم لوله بدون درز از چین می باشد.

برای دریافت قیمت روز لوله مانیسمان بدون درز می توانید با شماره ۸۸۶۵۴۲۰۰-۰۲۱ داخلی ۲۰۱ الی ۲۰۸ تماس بگیرید.

لوله مانیسمان ورداتی چین