ردکردن این

برای دریافت جدیدترین قیمت، شماره واتساپ خود را ارسال نمایید:

"*" indicates required fields

جدیدترین لیست قیمت لوله مانیسمان بدون درز

لوله بدون درز مانیسمان نوعی لوله بدون درز آهنی سیاه است که به دلیل یکدست بودن و بدون درز بودنشان نسبت به سایرین محکم‌تر هستند و قیمتی بالاتر از سایر لوله‌ ها دارند. بیشتر محبوبیت این لوله به خاطر مقاومت و استحکام بالای آن است.

لوله‌ فولادی مانیسمان معمولاً در دو سایز 6 و ۱۲ متری و در رده‌ های ۲۰، ۴۰، ۶۰، ۸۰، ۱۲۰ و ۱۴۰ تولید می‌شوند که رده‌ 20 و 40 و سایز 6 متری نسبت به دیگر انواع موجود بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در زیر می توانید لیست قمیت لوله مانیسمان را مشاهده نمایید همچنین برای دریافت جدید ترین قیمت لوله مانیسمان می توانید با تلفن 88654200 تماس بگیرید.

قیمت لوله مانیسمان بدون درز رده 20

قیمت لوله مانیسمان بدون درز رده 20

نامقیمت
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 20 ( سبک ) وارداتی چینی۳.۸۰۰.۰۰۰ 
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 20 ( سبک ) وارداتی چینی۴.۲۰۰.۰۰۰ 
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 20 ( سبک ) وارداتی چینی۸.۶۵۰.۰۰۰ 
لوله مانیسمان 1 1/4 اینچ رده 20 ( سبک ) وارداتی چینی۱۰.۰۰۰.۰۰۰ 
لوله مانیسمان 1 1/2 اینچ رده 20 ( سبک ) وارداتی چینی۱۱.۰۰۰.۰۰۰ 
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 20 ( سبک ) وارداتی چینی۱۵.۰۰۰.۰۰۰ 
لوله مانیسمان 2 1/2 اینچ رده 20 ( سبک ) وارداتی چینی۲۱.۴۰۰.۰۰۰ 
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 20 ( سبک ) وارداتی چینی۲۵.۶۰۰.۰۰۰ 
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 20 ( سبک ) وارداتی چینی۳۶.۹۰۰.۰۰۰ 
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 20 ( سبک ) وارداتی چینی۴۸.۹۰۰.۰۰۰ 
لوله مانیسمان 6 اینچ رده 20 ( سبک ) وارداتی چینی۶۰.۹۰۰.۰۰۰ 
لوله مانیسمان 8 اینچ رده 20 ( سبک ) وارداتی چینی۹۱.۰۰۰.۰۰۰ 
لوله مانیسمان 10 اینچ رده 20 ( سبک ) وارداتی چینی۱۱۹.۰۰۰.۰۰۰ 
لوله مانیسمان 12 اینچ رده 20 ( سبک ) وارداتی چینی۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ 

قیمت لوله مانیسمان بدون درز رده 40

قیمت لوله مانیسمان بدون درز رده 40

نامقیمت
نامقیمت
لوله مانیسمان 1 1/2 اینچ رده 40 دقیق کاوه ایرانیان۱ 
لوله مانیسمان 1 1/2 اینچ رده 40 رده 40 اهواز۱ 
لوله مانیسمان 1 1/2 اینچ رده 40 وارداتی چینی۱۵.۵۰۰.۰۰۰ 
لوله مانیسمان 1 1/4 اینچ رده 40 دقیق کاوه ایرانیان۱ 
لوله مانیسمان 1 1/4 اینچ رده 40 رده 40 اهواز۱ 
لوله مانیسمان 1 1/4 اینچ رده 40 وارداتی چینی۱۴.۲۰۰.۰۰۰ 
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 دقیق کاوه ایرانیان۱ 
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 رده 40 اهواز۱ 
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 وارداتی چینی۹.۱۰۰.۰۰۰ 
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40 وارداتی چینی۴.۱۰۰.۰۰۰ 
لوله مانیسمان 10 اینچ رده 40 وارداتی چینی۱۵۹.۰۰۰.۰۰۰ 
لوله مانیسمان 12 اینچ رده 40 وارداتی چینی۲۱۹.۰۰۰.۰۰۰ 
لوله مانیسمان 14 اینچ رده 40 وارداتی چینی۱ 
لوله مانیسمان 16 اینچ رده 40 وارداتی چینی۱ 
لوله مانیسمان 18 اینچ رده 40 وارداتی چینی۱ 
لوله مانیسمان 2 1/2 اینچ رده 40 وارداتی چینی۲۵.۵۰۰.۰۰۰ 
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 دقیق کاوه ایرانیان۱ 
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 رده 40 اهواز۱ 
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 وارداتی چینی۱۷.۵۰۰.۰۰۰ 
لوله مانیسمان 20 اینچ رده 40 وارداتی چینی۱ 
لوله مانیسمان 21/2 اینچ رده 40 دقیق کاوه ایرانیان۱ 
لوله مانیسمان 21/2 اینچ رده 40 رده 40 اهواز۱ 
لوله مانیسمان 22 اینچ رده 40 وارداتی چینی۱ 
لوله مانیسمان 24 اینچ رده 40 وارداتی چینی۱ 
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 دقیق کاوه ایرانیان۱ 
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 رده 40 اهواز۱ 
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 وارداتی چینی۳۳.۵۰۰.۰۰۰ 
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 40 وارداتی چینی۴.۶۰۰.۰۰۰ 
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40 دقیق کاوه ایرانیان۱ 
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40 رده 40 اهواز۱ 
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40 وارداتی چینی۴۴.۰۰۰.۰۰۰ 
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 40 دقیق کاوه ایرانیان۱ 
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 40 رده 40 اهواز۱ 
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 40 وارداتی چینی۶۱.۰۰۰.۰۰۰ 
لوله مانیسمان 6 اینچ رده 40 رده 40 اهواز۱ 
لوله مانیسمان 6 اینچ رده 40 وارداتی چینی۸۴.۰۰۰.۰۰۰ 
لوله مانیسمان 8 اینچ رده 40 وارداتی چینی۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰ 

قیمت لوله مانیسمان بدون درز رده 80

قیمت لوله مانیسمان بدون درز رده 80

نامقیمت
نامقیمت
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 80 وارداتی چینی۷.۱۵۰.۰۰۰ 
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 80 وارداتی چینی۷.۲۰۰.۰۰۰ 
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 80 وارداتی چینی۱۱.۰۰۰.۰۰۰ 
لوله مانیسمان 1 1/4 اینچ رده 80 وارداتی چینی۱۵.۵۰۰.۰۰۰ 
لوله مانیسمان 1 1/2 اینچ رده 80 وارداتی چینی۱۷.۵۰۰.۰۰۰ 
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 80 وارداتی چینی۲۵.۰۰۰.۰۰۰ 
لوله مانیسمان 2 1/2 اینچ رده 80 وارداتی چینی۳۳.۰۰۰.۰۰۰ 
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 80 وارداتی چینی۴۵.۰۰۰.۰۰۰ 
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 80 وارداتی چینی۶۵.۰۰۰.۰۰۰ 
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 80 وارداتی چینی۹۴.۰۰۰.۰۰۰ 
لوله مانیسمان 6 اینچ رده 80 وارداتی چینی۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰ 
لوله مانیسمان 8 اینچ رده 80 وارداتی چینی۱۸۹.۰۰۰.۰۰۰ 
لوله مانیسمان 10 اینچ رده 80 وارداتی چینی۱ 
لوله مانیسمان 12 اینچ رده 80 وارداتی چینی۱ 
لوله مانیسمان 14 اینچ رده 80 وارداتی چینی۱ 
لوله مانیسمان 16 اینچ رده 80 وارداتی چینی۱ 
لوله مانیسمان 18 اینچ رده 80 وارداتی چینی۱ 
لوله مانیسمان 20 اینچ رده 80 وارداتی چینی۱ 
لوله مانیسمان 22 اینچ رده 80 وارداتی چینی۱ 
لوله مانیسمان 24 اینچ رده 80 وارداتی چینی۱ 

قیمت لوله مانیسمان بدون درز رده 160

قیمت لوله مانیسمان بدون درز رده 160

نامقیمت
نامقیمت

قیمت اتصالات جوشی مانیسمان رده 40

قمیت اتصالات جوشی مانیسمان رده 40

تصاویر لوله مانیسمان

لوله مانیسمان چیست؟

لوله مانیسمان نوعی لوله آهنی سیاه است که به دلیل یکدست بودن و بدون درز بودنشان نسبت به سایرین محکم‌تر هستند و قیمتی بالاتر از سایر لوله‌ ها دارند. بیشتر محبوبیت این لوله به خاطر مقاومت و استحکام بالای آن است.

لوله‌ مانیسمان معمولاً در دو سایز شش و ۱۲ متری و  در رده‌ های ۲۰، ۴۰، ۶۰، ۸۰، ۱۲۰ و ۱۴۰ تولید می‌شوند که رده‌ 20 و 40 و سایز 6 متری نسبت به دیگر انواع موجود بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

لوله مانیسمان رده 20

لوله مانیسمان رده 20 ضخامتی در حدود 2 تا 6 میلی‌ متر و سایزی حدود یک تا دوازده اینچ دارد؛ همچنین وزن آن بر اساس مشخصات دیگرش تا حدود 300 کیلوگرم متغیر است.

لوله مانیسمان رده 40

لوله مانیسمان رده 40 سایزی از حدود 1 تا 12 اینچ و ضخامتی در بازه‌ی 2 تا 10 میلی‌ متر خواهد داشت. وزن این محصول در برخی موارد تا 500 کیلوگرم هم می‌رسد. این رده از لوله مانیسمان عرف ترین می باشد و در بیشتر پروژه ها از این رده از لوله مانیسمان استفاده می شود.

در ایران شرکت لوله سازی اهواز و لوله دقیق کاوه ایرانیان از تولید کنندگان لوله مانیسمان رده 40 می باشند.

لوله آتش نشانی

در سیستم های اطقا حریق و آتشنشانی با توجه به اینکه نیاز است تا آب یا گاز با فشار بالا در سیستم تزریق باشد می بایست از لوله فولادی استفاده کرد که تحمل فشار بالا را داشته باشد به همین دلیل برای لوله کشی آتش نشانی معمولا از لوله مانیسمان رده ۲۰ و ۴۰ استفاده می شود. که در صورتی که فشار بالا باشد نیاز است تا از لوله مانیسمان رده 40 استفاده شود.

توجه داشته باشید قیمت لوله آتش نشانی هیچ تفاوتی با قیمت لوله مانیسمان ندارد.

لوله گاز مانیسمان

از لوله مانیسمان به دلیل تحمل فشار زیاد و ماندگاری طولانی در لوله کشی گاز نیز استفاده می شود. قیمت لوله مانیسمان رده 40 ار لوله سیاه جوشی بیشتر است و به همین دلیل معمولا از لوله سیاه در لوله کشی گاز استفاده می شود ولی در برخی مواقع به دلیل نیاز استاندارد از لوله مانیسمان رده 40 و رده 20 و یا رده 80 نیز استفاده می شود.

اتصالات لوله مانیسمان رده 40

اتصالات مانیسمان بر اساس استاندارد ASME B16.9 ساخته می شوند. از جمله اتصالات مانیسمان می توان به زانو 90 درجه ، زانو 45 درجه ، سه راهی نامساوی ، سه راهی مساوی، تبدیل صاف، تبدیل کج، کپ، مهره ماسوره ، بوشن و سردنده اشاره کرد. انتهای اتصالات بدون درز به صورت V شکل بوده و به منظور جوشکاری پخ زده می شود. قیمت اتصالات مانیسمان با توجه شرکت سازنده متفاوت است برای مثال اتصالات بدون درز آسا از اتصالات مانیسمان بنکن گرانتر است.

لوله مانیسمان رده 60

لوله مانیسمان رده 60 نیز بدون درز نیست و تقاضا برای آن کم است. این رده، معمولاً در بازه‌ی قطر 8 تا 24 اینچ تولید و عرضه می‌شود؛ وزن آن نیز بر اساس قطر در ضخامت، متفاوت خواهد بود.

لوله مانیسمان رده 80

لوله مانیسمان رده 80 در ضخامتی بین 3 تا 9 میلی ‌متر و وزنی حدود 9 تا 150 کیلوگرم به بازار عرضه می‌شود.

لوله مانیسمان رده 120

لوله مانیسمان رده 120 در مقایسه با ضخامت زیاد آن تا حدود 700 کیلوگرم هم می‌رسد و سایز و ابعادش متعدد می باشد.

لوله مانیسمان رده 160

لوله مانیسمان رده 160 بالاترین رده‌ی لوله مانیسمان است که با وزنی بسیار زیادتر از رده‌های دیگر به بازار عرضه می‌شود. این لوله در صنایع خاصی کاربرد دارد.

آلیاژ و استاندارد لوله مانیسمان بدون درز

آلیاژ های پراستفاده لوله مانیسمان به شرح زیر است:

  • ASTM A106 که برای استفاده در موارد با دمای بالا مناسب است.
  • ASTM A179 که دارای کربن کمتری است و اغلب برای کندانسرها استفاده می‌شود.
  • ASTM A192 که معمولا برای دیگ‌ بخار استفاده می‌شوند.
  • GB 3087 که معمولا برای بویلر‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تفاوت لوله مانیسمان چینی با لوله مانیسمان اهواز و کاوه دقیق

  • لوله مانیسمان اهواز و کاوه دقیق فقط رده 40 در بازار موجود است ولی در لوله مانیسمان چین همه سایز ها در همه رده ها در بازار موجود است. برای مثال لوله مانیسمان اهواز سایز 6 اینچ به بالا موجود ندارد.
  • لوله مانیسمان چینی به دلیل داشتن لایه لاکی دیرتر زنگ می خورد ولی لوله مانیسمان اهواز یا کاوه این لایه را ندارد و امکان زنگ خوردگی اش زودتر می باشد.
  • لوله بدون درز سایز بالا فقط چینی می باشد.
  • معمولا لوله مانیسمان اهواز دارای گوشت یک نواخت نمی باشد و سنگین تر می باشد ولی لوله مانیسمان چینی دارای گوشت یکنواخت می باشد.

بر روی سطوح لوله‌ مانیسمان از یک لایه پوشش لاکی استفاده می‌شود که در صورت نیاز به گالوانیزه کردن، استفاده از عملیات سند بلاست روی سطوح ضروری می‌شود.

از انواع لوله مانیسمان رایج در بازار می توان به لوله مانیسمان رده 40، مانسمان رده 20، لوله مانیسمان رده 80، لوله آتشخوار اشاره کرد.

از لوله مانیسمان در صنایع نفت و گاز و همچنین در ساختمان‌های بلند مرتبه و تجهیزات ایمنی مانند خطوط آتشنشانی استفاده می‌شود.

لوله آتشخوار

لوله آتشخوار نیز مانند لوله مانیسمان بدون درز به صورت یکدست و بدون درز می باشد ولی توانایی تحمل فشار و حرارت بیشتری را نسبت به لوله مانیسمان دارا می‌باشد و این مورد جزو ویژگی‌ اصلی لوله آتشخوار محسوب می‌شوند.

بطور کلی لوله‌ آتشخوار توانایی تحمل دما تا ۶۰۰ درجه‌ی سانتیگراد را دارا می‌باشند و حداکثر فشار مایعی که می‌توانند آن را تحمل کنند برابر با تا ۸۰ اتمسفر گزارش شده است. قیمت لوله آتشخوار از لوله مانیسمان گرانتر است و برای خرید لوله آتشخوار می توانید با ما تماس بگیرید.

  • توجه داشته باشید مجموعه فولاد جهان مهر نماینده فروش لوله مانیسمان اهواز و دقیق کاوه ایرانیان و وارد کننده مستقیم لوله بدون درز از چین می باشد.

برای دریافت قیمت روز لوله فولادی سایز بالا و لوله مانیسمان می توانید با شماره 88654200-021 داخلی 201 الی 208 تماس بگیرید.