Skip to content

Tag: ورق فابریک فولاد مبارکه

ورق سیاه آهنی

تفاوت ورق سیاه برش خورده، شیت فابریک و رول ورق در چیست؟

آشنایی با تفاوت روش های عرضه ورق فولادی از جمله ورق برش خورده و ورق فابریک نقش مهمی در خرید دارد. شاید برای شما هم سؤال شده باشد که تفاوت ورق سیاه برش خورده، رول ورق و ورق فابریک در چیست؟ در پاسخ باید بگوییم اصلی ترین تفاوت هر یک

کلیک کنید »