Skip to content

Tag: لوله مانیسمان کاوه ایرانیان

لوله استاندارد nace

متریال و استاندارد nace چیست؟ انواع استاندارد فولاد nace

استاندارد NACE یک نوع استاندارد بین المللی در حوزه خوردگی متریال و تجهیزات مهندسی است. استاندارد NACE الزامات خاصی برای مقاومت مواد و متریال مختلف در برابر خوردگی ارائه می کند. امروزه استفاده از موادی با این قابلیت، کاربرد زیادی در صنایع حساس نظیر پتروشیمی و نفت و گاز دارد.

کلیک کنید »