Skip to content

Tag: استاندارد api 650

استاندارد API

متریال و استاندارد API چیست؟ انواع استاندارد فولاد API

استاندارد API یکی از معتبرترین استانداردهای آمریکایی در حوزه نفت و گاز، مخازن تحت فشار، لوله و متریال فولادی است. این استاندارد با به کارگیری نیروهای متخصص در کنار کمیته های فرعی فنی و عملیاتی، از ضوابط کاملی برخوردار است. امروزه متریال و استاندارد API در حوزه صنایع نفتی، خطوط

کلیک کنید »