Skip to content

Tag: اتصالات لوله گاز خانگی

اتصالات جوشی سیاه

انواع اتصالات فلزی لوله گاز ( اتصالات لوله گاز خانگی ) و کاربرد هر کدام

اتصالات فلزی گاز یکی از اجزای کاربردی و بسیار ضروری در سیستم لوله کشی گاز و خط لوله گاز به محسوب می شود. این اجزا با برقراری ارتباط و ایجاد اصلاحات لازم در خطوط لوله، نقش مهمی ایفا می کنند. ایجاد انشعاب در مسیر لوله کشی، امکان تغییر مسیر و

کلیک کنید »